PEITS

VAHAÕLI

VAHA

LAKK

VÄLJAS

HOOLDUS

PEITS

VAHAÕLI

VAHA

LAKK

VÄLJAS

HOOLDUS

Disclaimer

Kuigi veebilehe sisu on väga hoolikalt läbi vaadatud, on võimalik, et osa teavet on vananenud või ei ole enam õige. Veebilehel olevad andmed on mõeldud üldinformatsioonina ja need ei pruugi olla põhjalikud. Soovitame nõu küsimiseks alati meiega ühendust võtta.

De Vesting ei võta vastutust veebilehe soovituste alusel ette võetud tegevuste tagajärgede eest. Teatud lingid veebilehel viivad informatsioonini, mida ei paku, kontrolli ja/või säilita De Vesting.

De Vesting ei võta vastutust selle informatsiooni sisu ja kasutamise eest. Veebilehe osa või selle sisu paljundamine, salvestamine arvuti otsingusüsteemis, avaldamine mis tahes kujul või viisil, elektroonselt või mehaaniliselt, kopeerimine või salvestamine on keelatud ilma De Vestingu loata, välja arvatud juhul, kui teavet kasutatakse isiklikul või mitteärilisel eesmärgil.