Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internet-site de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld. Voor een advies raden wij u altijd aan contact met ons op te nemen.

Vesting is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internet-site. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Vesting. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is Vesting niet aansprakelijk.

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Vesting.

Plamuurwas

Plamuurwas wordt gebruikt om gaatjes en scheuren op te vullen. In een acceptabele kleur bij het meubel. Plamuurwas is een zachtere vorm en zit in blikjes en is er in een paar hoofdkleuren. Het product wordt na het lakken gebruikt en is niet overlakbaar.

Tevens verkrijgbaar in hardere vorm en wel overlakbaar: Vesting Overlakbare Stopwas >

Kleuren
  • Diverse kleuren

kwaliteiten

  • Niet overlakbaar

verpakkingen

  • 10 st
  • 200 gr
  • 6 kg
  • 12 kg

ONZE VERTEGENWOORDIGERS ZIJN STUK VOOR STUK
ERVAREN ADVISEURS DIE GRAAG MET U MEEDENKEN!

Bel voor een afspraak