Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internet-site de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld. Voor een advies raden wij u altijd aan contact met ons op te nemen.

Vesting is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internet-site. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Vesting. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is Vesting niet aansprakelijk.

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Vesting.

Lijnolie

Dit is een product voor industrieel gebruik. Lijnolie is een van de oudst gebruikte oliën en wordt sinds eeuwen gebruikt in verven en vernissen, producten die nu weer populair worden. Tevens wordt Lijnolie gebruikt voor de conservering van ongeverfd hout. Deze gebruiken zijn gebaseerd op het uitharden (polymeriseren) van de olie.

Er zijn twee soorten Lijnolie: rauw en gekookt. Rauwe Lijnolie hardt minder snel uit dan de gekookte variant. Met lijnzaadolie verontreinigde lappen kunnen, door het polymeriseren, brandgevaarlijk zijn.

kwaliteiten

  • Standaard

verpakkingen

  • 1 ltr
  • 2,5 ltr
  • 5 ltr
  • 10 ltr
  • 20 ltr
  • 24x250 ml
  • 36x500 ml
  • 20x1 ltr
  • 6x1 ltr

ONZE VERTEGENWOORDIGERS ZIJN STUK VOOR STUK
ERVAREN ADVISEURS DIE GRAAG MET U MEEDENKEN!

Bel voor een afspraak