Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internet-site de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld. Voor een advies raden wij u altijd aan contact met ons op te nemen.

Vesting is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internet-site. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Vesting. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is Vesting niet aansprakelijk.

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Vesting.

NC Beits

NC Beits is een product op basis van nitrocellulose. Deze beits kan alleen gebruikt worden door bedrijven met een eigen spuiterij in verband met de veiligheidsvoorschriften.

Het product dient als kleurlaag. NC Beits dient altijd afgelakt of geolied te worden.

Vesting beitsen kunnen op diversen manieren worden toegepast. Het verkregen uiterlijk is sterk afhankelijk van de houtsoort, wijze van voorschuren en de applicatiewijze.

Kleuren
  • Diverse standaard kleuren
  • Tevens alle RAL-kleuren
  • CBM kleuren (de kleur is slechts ter indicatie; op iedere houtsoort kan de kleur anders uitvallen)

kwaliteiten

  • Standaard

verpakkingen

  • 250 ml
  • 1 ltr
  • 2,5 ltr
  • 5 ltr
  • 10 ltr
  • 20 ltr

ONZE VERTEGENWOORDIGERS ZIJN STUK VOOR STUK
ERVAREN ADVISEURS DIE GRAAG MET U MEEDENKEN!

Bel voor een afspraak