Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internet-site de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld. Voor een advies raden wij u altijd aan contact met ons op te nemen.

Vesting is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internet-site. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Vesting. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is Vesting niet aansprakelijk.

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Vesting.

Eikenkleur

Eikenkleur is een product om oude meubels weer een nieuwe uitstraling te geven. Het is een op waterafdunbare kleurstoffen gebaseerde beits. U kunt er ook kleine krasjes en beschadigingen mee wegwerken. Dit product kan over oude lak- en waslagen heen worden gebruikt, waarbij het meubelstuk niet eerst schoon gemaakt hoeft te worden. Het kan ook op nieuw hout gebruikt worden en is daarna in de was te zetten. Eikenkleur kunt u niet lakken of in de structuurolie zetten omdat dit niet hecht.

Kleuren
  • In een reeks Eikenkleuren 00/50/100/200/400

kwaliteiten

  • Standaard

verpakkingen

  • 1 ltr
  • 2,5 ltr
  • 5 ltr
  • 10 ltr
  • 20 ltr
  • 24x250 ml
  • 24x500 ml
  • 15x1 ltr

ONZE VERTEGENWOORDIGERS ZIJN STUK VOOR STUK
ERVAREN ADVISEURS DIE GRAAG MET U MEEDENKEN!

Bel voor een afspraak