Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internet-site de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld. Voor een advies raden wij u altijd aan contact met ons op te nemen.

Vesting is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internet-site. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Vesting. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is Vesting niet aansprakelijk.

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Vesting.

Missie en visie

Waar staan wij voor en wat willen wij bereiken?

Missie en visie

Onze missie is het vervaardigen van hoogwaardige kwaliteitsproducten met de nadruk op flexibiliteit, maatwerk, servicegerichtheid en creativiteit. 

Doordat wij een ambachtelijk familiebedrijf zijn en willen blijven, dat ondergebracht is in een stichting, behouden wij een hoge mate van maatschappelijke verantwoordelijkheid en een cultuur van innovatie, ontwikkeling, snel schakelen en korte lijnen. Zo kunnen wij onze klanten optimaal bedienen, want bij ons is de klant, klein of groot, altijd koning.

De visie van Vesting is vooruitstrevend te blijven en continu te investeren en ontwikkelen op velerlei gebied als milieueisen, verkoopexpansie naar het buitenland, gestroomlijnde structuur aangepast aan de verschillende veranderende markten en inspelen op trends door onderscheidende productlijnen; onder andere de Nazir collectie, maar ook renewable, natuur gebaseerde, nagenoeg oplosmiddelvrije natuurlijke oliemodificaties. Waar nu de nadruk ligt op de industrie (meubel-, vloeren- en decoratiebranche), zal in de toekomst ook toegewerkt worden naar retail.

 

ONZE VERTEGENWOORDIGERS ZIJN STUK VOOR STUK
ERVAREN ADVISEURS DIE GRAAG MET U MEEDENKEN!

Bel voor een afspraak